segunda-feira, 14 de maio de 2007

Acta 16 (10-05-2007)

Acta da XVI Xuntanza da Coordenadora de Asembleas da USC

(10-Maio-07)

Asisten:
-Farmacia
-Traballo Social
-Educaçom Crítica
-Dereito
-Física
-Óptica
-CC.Comunicación
-Historia
-Filosofia

Asiste pola primeira vez a Asemblea de Faculdade de Filosofía
Reitera ausencia Filoloxía.

Ler mais...

1.Votación das propostas da convocatória XV (extraordinaria)
(para seguir, ollar a anterior Acta):

PROPOSTAS:

Física
ponto1 - 5 votos a favor, 1 en contra, 3 abstencións - APROBADO

ponto2 + Dereito ponto1 - 7 votos a favor, 2 en contra - APROBADO
4 votos a favor dun mínimo de 3 membros; 3 votos a favor dun mínimo de 5

ponto3 - 6 votos a favor, 1 en contra, 2 abstencións - APROBADO

ponto4 - non pode ser un ponto de Regulamento porque a soberanía recae nas Asembleas. Abre-se un debate no cal a suxestión de que se faga como pedía Física é defendida por esta Asemblea, mentres Educaçom Crítica defende a autoxestión e Historia posiciona-se pola apresentación de candidaturas para accder a fondos mais sen participar das Xuntas de Faculdade.

Historia
ponto1 - 4 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención - REPETIRÁ-SE VOTACIÓN A SEMANA VINDEIRA. SOLICITA-SE ASISTENCIA DE TODAS AS ASEMBLEAS CON VOTO AO RESPEITO.

Farmacia
ponto1 - 4 a favor, 1 en contra, 4 abstencións - APROBADO

ponto2 - 2 a favor, 7 abstencións - APROBADO

CC.Comunicación
ponto1 - 7 a favor, 2 abstencións - APROBADO


2. Informe da Comisión de Información

Proposta de texto e vídeo. Nos correos. Solicita-se contribución crítica das Asembleas para facer un bon texto con emendas.


3. Propostas a baixar

-Historia:
Introducir no Regulamento Interno a aprobación por maioría absoluta de todas as decisións que se tomen.

-Física:
23 de Maio, Xornada de Luita Europea contra Bolonha. Cumpre facer propostas para ese día.4.Varios

Historia remata hoxe Ciclo de Cinema da Asemblea.

A seguinte Xuntanza da Coordenadora será às 15 horas do día 16 de Maio en Filosofía.

Lembra-se que a partir de agora, por decisión democrática, as Xuntanzas da Coordenadora serán semanalmente.

Sem comentários: